Schuldsanering? Geen verkeersboete

05 feb, 2016 | Uitkeringen
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Zit je in de schuldsanering en kun je hierdoor je verkeersboetes niet betalen? Dan is er de kans dat je in aanmerking kan komen voor kwijtschelding van de boetes. Voorwaarde voor deze kwijtschelding is wel dat je vrijwillig een schuldsaneringstraject hebt doorlopen. Kom je niet voor kwijtschelding in aanmerking, dan komt er ook een uitgebreidere regeling om hoge boetes gespreid te betalen. Staatssecretaris Dijkhoff van Justitie wil op deze manier voorkomen dat mensen in schrijnende situaties terechtkomen, waarin zij als wanbetaler gegijzeld worden.

Ombudsman

Deze regeling volgt op kritiek van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij concludeerde dat burgers die hun verkeersboete niet op tijd betalen, ten onrechte onder druk worden gezet door gijzeling. ,,Mensen met financiële problemen, horen niet thuis in de gevangenis”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Ook de SP stelde naar aanleiding van dit commentaar vragen over het nut van gijzeling. Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) is blij met de ruimere kwijtscheldingsregeling. ,,Uiteraard moet iedereen zo veel  mogelijk zijn schulden afbetalen, maar we moeten ook realistisch blijven. Als je moet kiezen tussen in de schulden blijven of voor eens en altijd de problematiek oplossen, dan moet je kiezen voor dat laatste. Dat kan niet als mensen na een schuldsaneringtraject alsnog onaangenaam worden verrast door het CJIB.”