DAS moet schadevergoeding betalen voor slecht advies bij ontslag

08 dec, 2017 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

115.000 euro moet rechtsbijstandsverzekeraar DAS betalen aan een leraar die zij verkeerd advies hebben gegeven bij een ontslagprocedure.

Doorspelen tentamenvragen

De man was leraar in het hoger beroepsonderwijs en werd beschuldigd van het doorspelen van tentamenvragen aan leerlingen. Hij werd ontslagen.

Schikking

Hij ging in verweer tegen het ontslag en besloot de DAS in te schakelen. Hier was hij verzekerd voor rechtsbijstand. Er kwam een schikkingsvoorstel van de tegenpartij. Meneer zou zijn recht op WW kunnen behouden en zou een bovenwettelijke uitkering van ruim 11.000 euro ontvangen. De rechtsbijstandverzekeraar vond het een goed voorstel en gaf aan dat meneer hier het beste mee akkoord zou kunnen gaan.

Slecht advies

Rechtbank Amsterdam oordeelde dat dit een slecht advies was van de DAS. De leraar had er vier jaarsalarissen uit kunnen slepen. Er was namelijk geen bewijs van het doorspelen van de tentamenvragen. De DAS had zich niet goed in het dossier verdiept en heeft niet alle mogelijk scenario’s met de man doorgelopen. Om het verlies te compenseren moet de DAS de man 115.000 euro betalen.

Vrije advocaatkeuze

Deze zaak is een goed voorbeeld van de manier waarop veel rechtbijstandverzekeraars te werk gaan. Zolang er premies worden betaald gaat alles goed. Moet de verzekeraar echter uitkeren, dan zullen zij vaak proberen zo min mogelijk tijd en energie in een zaak te steken. Alles wat zij voor de cliënt doen kost hen immers geld. Daarom is het belangrijk om te weten dat er in sommige gevallen bij de rechtsbijstand sprake is van vrije advocaatkeuze. Je kunt dan zelf een advocaat kiezen, terwijl de rechtsbijstandverzekeraar de rekening betaalt.