Faillissementen sneller en efficiënter afwikkelen

26 jun, 2017 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Het afwikkelen van een faillissement is een tijdrovende klus. De huidige faillissementsprocedure is dan ook behoorlijk verouderd. Een goede reden voor minister Blok van Veiligheid en Justitie om een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer om deze procedures sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hogere opbrengsten en minder kosten

De nieuwe faillissementsprocedure moet gaan zorgen voor hogere opbrengsten en minder maatschappelijke kosten. Op dit moment duurt het vaak erg lang voor schuldeisers een uitbetaling kunnen verwachten. Dit heeft ook te maken met het feit dat er in de huidige procedure nog maar weinig digitaal wordt gedaan. Alles moet op papier en dit kost veel tijd en is daarnaast alles behalve efficiënt.

Digitale hulpmiddelen

Door het inzetten van digitale hulpmiddelen kan een faillissement een stuk sneller worden afgewikkeld. Zo is het bijvoorbeeld heel erg kosten- en tijdbesparend om vergaderingen voortaan digitaal te laten plaatsvinden. Ook wordt de informatievoorziening aan de schuldeisers door digitaal te werken een stuk gemakkelijker.

Maatwerk

Door meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden wordt het mogelijk om meer maatwerk te gaan leveren. In het nieuwe wetsvoorstel krijgen curatoren ook meer bevoegdheden. Zo mogen zij zelf een lijst van vorderingen opstellen en hoeven niet meer te wachten tot schuldeisers deze vordering indienen. Dit kan vooral bij grote faillissementen van pas komen en de kosten behoorlijk terugdringen. Ook wordt het makkelijker om een deskundige in te schakelen en meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen. Dit is belangrijk voor de specialisatie binnen de rechterlijke macht en zorgt voor uitgebreid toezicht bij grote, complexe faillissementen.