9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Veel auto’s (ook bedrijfsauto’s) hebben een volgsysteem, zoals een GPS. Werkgevers kunnen deze systemen gebruiken om te zien waar hun auto’s zich bevinden. Dit kan om de planning van de werkzaamheden goed te laten verlopen of voor het bijhouden van de rittenadministratie. Werkgevers moeten wel zorgvuldig met deze informatie omgaan, omdat de privacy van de werknemers hier in het geding is. Toch worden uitdraaien van dit soort volgsystemen soms gebruikt in ontslagprocedures. Dit is overigens niet zonder risico. Dit blijkt ook uit een ontslagzaak die onlangs werd behandeld door de Kantonrechter in Zwolle.

Ontslag op staande voet

Het ging hierbij om een thuiszorgmedewerkster. Om haar werk te kunnen doen kreeg zij een bedrijfsauto met een GPS-systeem. Door het GPS-systeem uit te lezen kan de werkgever precies zien hoe lang de auto bij een bepaald adres stil heeft gestaan. Op een gegeven moment wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. Dit omdat zij uren heeft gedeclareerd die zij niet gewerkt heeft, zij geen zorg verleende of onjuist rapporteerde. Ook zou zij rapportages hebben opgesteld zonder dat er zorg is verleend.

Kantonrechter

De medewerkster is het niet eens met het ontslag en stapt naar de kantonrechter. De werkgever komt als bewijs met een GPS-uitdraai van de bedrijfsauto van mevrouw. Hieruit blijkt dat de gedeclareerde uren inderdaad niet overeenkomen met de momenten dat de auto stil stond. De GPS-uitdraai zou de werkgever ongevraagd toegestuurd hebben gekregen door het verhuurbedrijf. Toen zij deze ontvingen en vervolgens de loonvordering controleerden bleek dat de uren niet overeen kwamen.

Inbreuk privacy

De werkneemster is van mening van de GPS-uitdraai gezien moet worden als onrechtmatig verkregen bewijs. Het gebruik van deze uitdraai is een inbreuk op haar privacy. Om deze reden mag volgens haar deze GPS-uitdraai niet worden gebruikt in deze zaak.

Algemene maatschappelijke belang

Veel rechters waren het in dit geval met mevrouw eens geweest. Bij het gebruiken van dit soort GPS-systemen moet de werkgever rekening houden met de AVG. Dit betekent dat zij aan hun werknemers moeten laten weten dat zij gevolgd worden en wat het doel is van het GPS-systeem. Er moet dus eigenlijk een protocol zijn. In dit geval was dit protocol er niet. De werkneemster wist ook niets van het GPS-systeem in haar auto. Hierdoor had de rechter inderdaad kunnen besluiten om het bewijs buiten beschouwing te laten. In dit geval liet de rechter het algemene maatschappelijke belang om de waarheid aan het licht te laten komen zwaarder wegen. De werkneemster kon op geen enkele manier aantonen dat de GPS-uitdraai niet juist zou zijn, waardoor het ontslag op staande voet toch in stand bleef.