Majesteitsschennis nog van deze tijd?

15 feb, 2018 | Overig
9,5
Klanten vertellen

1260 beoordelingen

Wist je dat je een celstraf kan krijgen van maximaal vijf jaar of een boete van 20.500 euro als je de koning beledigt. Beledig je daarentegen een ‘gewone burger’, dan is de celstraf hooguit drie maanden of een boete van 4100 euro. Een flink verschil. Maar is deze zware straf op het beledigen van de koning nog wel van deze tijd?

Schrappen

Als het aan D66-Kamerlid Verhoeven ligt wordt het beledigen van de koning uit het wetboek van strafrecht geschrapt. Dit voorstel deed hij al in 2016. Het plan bleef lange tijd op de plank liggen, maar wordt nu weer uit de kast gehaald. De Tweede Kamer zal zich over de kwestie buigen.

Vrijheid van meningsuiting

Verhoeven is van mening dat de vrijheid van meningsuiting zwaarder moet wegen dan de bescherming van het Koningshuis. Als het aan hem ligt wordt majesteitsschennis gelijk gesteld aan het beledigen van een ‘gewone burger’. Mocht de koning zich dan een keer echt beledigd voelen, dan kan hij aangifte doen.

Buitenland

Dat de straffen op beledigen van de koning niet meer van deze tijd zijn blijkt ook uit reacties uit het buitenland. Zo was de Britse krant The Guardian erg verbaasd dat het vooruitstrevende Nederland als een van de laatste Europese landen nog een wet tegen majesteitsschennis heeft.

Wetsvoorstel

Of het wetsvoorstel, om de majesteitsschennis uit ons wetboek te schrappen, het ook gaat halen is nog niet duidelijk. Tot zover lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer voor te zijn, maar het voorstel moet dan wel op een aantal punten worden aangepast. Het totaal afschaffen gaat veel partijen net een stap te ver. Zij zijn van mening dat het koningshuis wel iets meer bescherming nodig heeft. Verhoeven zal hier naar kijken, waarna de Tweede Kamer zich opnieuw met het onderwerp zal gaan bezighouden.