Omscholen of wisselen van baan niet populair aan eind carriere

13 nov, 2017 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

De meeste werknemers zitten er aan het eind van hun carrière niet op te wachten om zich nog om te scholen of te wisselen van baan. Het liefst willen zij minder gaan werken of eerder stoppen met werken. Dit blijkt uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Het onderzoek werd gehouden onder ruim duizend werknemers in loondienst tussen de 55 en 67 jaar oud.

Stap terug

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 65 procent van de respondenten wel bereid is om aan het eind van de carrière qua werk een stapje terug te doen. Dit mag echter niet ten kosten gaan van het salaris. Gaat het ten kosten van het inkomen, dan is maar een kwart van de ondervraagden bereid om hieraan mee te werken.  Hieronder zijn relatief veel mannen. Daarnaast blijken ook hoogopgeleiden makkelijker de financiële gevolgen voor lief te nemen dan werknemers met een middelbare of lagere opleiding.

Eerder stoppen

Eerder stoppen met werken is voor twee op de drie oudere werknemers een grote wens. Gemiddeld willen zij drie jaar en een maand voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken afscheid nemen. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Maar 57 procent van deze groep mensen verwacht pas bij het bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen te kunnen gaan.

Zelf actie ondernemen

Van de groep mensen die graag eerder willen stoppen met werken heeft ruim de helft hier ook actie op ondernomen. Zo is 32 procent gaan sparen, 19 procent heeft extra afgelost op de hypotheek, daarnaast heeft 19 procent een lijfrentepolis of spaarproduct.

Doorwerken

Toch wil niet iedereen stoppen met werken. Er zijn ook mensen die graag na het bereiken van de AOW-leeftijd door blijven werken. Het gaat dan om een groep van 18 procent. Deze wens is er vooral omdat zij veel plezier hebben in het werk (62 procent). Daarnaast wil een groep blijven werken om actief te blijven (60 procent).