Ongezonde werknemer kan korter werken

28 feb, 2017 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Met alle discussies over het verhogen van de pensioenleeftijd is er ook een groep werknemers die verwacht het niet zo lang te kunnen volhouden. Ongezonde werknemers denken hun huidige werk maar tot ongeveer 62,5 jaar te kunnen volhouden. Dit is ruim 2,5 jaar korter dan werknemers die wel gezond zijn. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO.

Minder en lichter werk

Het onderzoek werd gedaan onder werknemers tussen de 45 en 65 jaar oud. Bijna een kwart van hen gaf aan niet zo’n goede gezondheid te hebben. Zij zien zichzelf niet tot hun 65 of zelfs langer werken. Dit zou hen alleen lukken als zij minder uren of minder dagen per week zouden kunnen werken of als zij lichter werk zouden kunnen gaan doen.

Pensioen

De leeftijd waarop mensen in de praktijk met pensioen gaan, ligt nu op een gemiddelde van 64 jaar en vijf maanden. De leeftijd waarop men AOW gaat ontvangen is nu 65 jaar en negen maanden.