Door rechters in Nederland worden berichten die zijn verstuurd via WhatsApp steeds vaker geaccepteerd als bijvoorbeeld bewijsmateriaal. Daarnaast blijkt dat WhatsApp ook door werkgevers steeds vaker wordt gebruikt om iemand zijn ontslag aan te zeggen of zelfs om een werknemer op staande voet te ontslaan. Het lijkt erop dat berichten via dit moderne communicatiemiddel in veel gevallen ook als schriftelijk wordt gezien.

Ontslag aanzeggen

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht het minimaal een maand van te voren, schriftelijk, te laten weten als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Ondertussen zijn er meerdere zaken bij de kantonrechter geweest, die gingen over deze aanzegtermijn. In in ieder geval een van die gevallen werd het aanzeggen via WhatsApp door de rechter geaccepteerd.

Ontslag op staande voet

Een andere werknemer kreeg onlangs ontslag op staande voet via de WhatsApp. Dit na een WhatsApp discussie over een ziekmelding. De werkgever was het zat en app-te dat de werknemer niet meer hoefde te komen. Doordat de werknemer op dit berichtje reageerde kon de rechter zien dat het bericht over het ontslag was ontvangen en begrepen. Hierdoor werd het gezien als formele correspondentie en werd deze manier van ontslag geven dus door de rechter geaccepteerd.

Emotionele schade

Rechtsgeldig of niet, ontslag via de WhatsApp is natuurlijk alles behalve netjes en kan zelfs voor emotionele problemen zorgen. ,,Het is een onpersoonlijk en informeel communicatiemiddel en mist een handtekening, maar bovenal kan het grote emotionele schade berokkenen aan werknemers. In eerste instantie voelen zij zich aan de kant gezet als oud vuil”, aldus arbeidspsycholoog Jaap van den Broek. Van den Broek adviseert werkgevers om op een nette manier afscheid te nemen. Ga een persoonlijk afscheidsgesprek aan en stuur daarna een brief of mail. ,,Mensen willen zich gekend voelen en met respect behandeld worden. De werknemer wil snappen waarom hij of zij weg moet. Als er niet fatsoenlijk om de tafel gezeten wordt, dan is de kans groot dat de volgende werkgever opgescheept zit met een depressieve werknemer.”