Patiënt overlijdt, toch ontslagvergoeding voor telefoniste

06 jul, 2018 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Een telefoniste van de huisartsenpost in Zeeuws-Vlaanderen liet in haar werk een flinke steek vallen. Hierdoor kwam een patiënt te overlijden. Achteraf bleek dat er vaker problemen met de betreffende telefoniste waren geweest. Toch moet zij volgens het gerechtshof in Den Bosch een ontslagvergoeding van 15.000 euro meekrijgen.

Niet urgent

De 80-jarige man die kwam te overlijden belde om vijf uur ’s nachts naar de huisartsenpost. De telefoniste was nog geen jaar gediplomeerd als triagist acute zorg en moest bepalen of er direct hulp nodig was of niet. De man ademde zwaar, maar de telefoniste beoordeelde de klachten als niet urgent. Helaas vergat zij de patiënt te vertellen dat hij terug moest bellen als de klachten erger zouden worden. Kort daarna kwam de man te overlijden.

Telefoonprotocol

Al snel bleek dat dit niet de eerste keer was dat de telefoniste het telefoonprotocol van de huisartsenpost negeerde. Al één keer eerder was er door een fout van de vrouw sprake van een bijna-calamiteit. In het geval van de 80-jarige man had zij goed naar de ademhaling moeten lijsten en moeten doorvragen. Ook had zij de inhoud van het gesprek moeten doorgeven aan een van de huisartsen. Dit is niet gebeurt. Als dit wel was gedaan was een van de huisartsen naar de patiënt toegegaan.

Ontslag

Naar aanleiding van het overlijden van de man werd de telefoniste ontslagen. Zij kreeg geen vergoeding mee. Hier was zij het niet mee eens. Zij stapte naar de rechter. De rechter oordeelde dat de werkgever in dit geval nalatig is geweest. De werkgever had eerder moeten opmerken dat zij zich niet aan het protocol hield en moeten ingrijpen. In dit geval werd de verantwoordelijkheid en het initiatief om beter te worden helemaal bij de telefoniste. De werkgever had de vrouw daarom nooit zonder vergoeding mogen ontslaan. De werkgever moet de vrouw nu een ontslagvergoeding van 15.000 euro meegeven. Dit bovenop een transitievergoeding van nog eens 3000 euro en alle advocaat- en griffiekosten. De huisartsenpost is het niet eens met deze uitspraak en overweegt naar de Hoge Raad te stappen.