9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

De rechtbank in Arnhem heeft het verzoek van Emile Ratelband, om zijn leeftijd met 20 jaar terug te schroeven, afgewezen. Ratelband blijft gewoon 69. Het verzoek werd afgewezen omdat de wet en de jurisprudentie hier geen ruimte voor geven. Ratelband laat het er niet bij zitten en zegt blij te zijn met de uitspraak. “Deze uitspraak biedt een mooie haak naar hoger beroep”, aldus Ratelband.

Naams- en geslachtswijziging

Ratelband weer de rechtbank op de mogelijkheden die er zijn voor naams- en geslachtswijziging en was van mening dat dit ook voor leeftijd zou moeten gelden. De rechtbank gaat hier niet in mee. “Vooral omdat aan leeftijd allerlei rechten en plichten, zoals stemrecht en leerplicht, zijn verbonden terwijl dat bij naam- en geslachtswijziging niet zo is. Die leeftijdsgrenzen zouden bij toewijzing van Ratelbands verzoek hun betekenis verliezen”, zo geeft de rechter aan.

Fit en vitaal

Het is een feit dat we ons steeds langer fit en vitaal voelen. Maar dit is nog geen argument om iemands geboortedatum aan te passen. Ratelbands argument dat hij last heeft van leeftijdsdiscriminatie is volgens de rechter niet voldoende concreet gemaakt. “Daarnaast zijn er voor het aan de orde stellen van leeftijdsdiscriminatie andere wegen dan het aanpassen van de geboortedatum.” Een ander argument dat Ratelband aanvoerde was zijn beroep op de vrije wil. Ook hier gaat de rechtbank niet in mee. “Dat gaat immers niet zo ver dat alles wat je wil ook zou moeten kunnen. Het staat Ratelband vrij om zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen. Aanpassing van zijn geboortedatum zou betekenen dat er twintig jaar verdwijnen in de registers van de burgerlijke stand. Dat zou allerlei ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het belang van registers die juiste feitelijke informatie bevatten, moet voorop staan.”

Hoger beroep

Ratelband was blij met het vonnis. Hij ziet hierin een goede mogelijkheid voor een hoger beroep en zal hier zeker mee aan de slag gaan.