9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Uit de halfjaarlijkse rapportage van de Juridische Barometer van Achmea Rechtsbijstand blijkt dat men vaker beroep doet op zijn/haar rechtsbijstandverzekering. Werknemers trekken minder vaak aan de bel bij ontslagzaken, maar vaker bij re-integratiezaken en voor toetsing van de arbeidsvoorwaarden.

Vaak ontstaan er al problemen bij ziekmelding. De werkgever twijfelt of de wernemer echt ziek is. Oook ontstaat er vaak discussie wanneer iemand beter is. Daarnaast is er vaak gedoe tijdens reintegratietrajecten. Er is vaak discussie over het aantal uur dat iemand moet gaan werken of over welke functie passend is. Conflicten zijn op deze manier snel geboren.

Juristen van Achmea Rechtsbijstand doen steeds meer arbeidszaken. Ook groeide het aantal bestuurrechtszaken. Het aantal verkeerszaken nam daarentegen af.