Verhoging pensioenleeftijd niet verstandig

03 jan, 2017 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

De verhoging van de pensioenleeftijd wordt gezien als een maatregel die noodzakelijk is om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden. Toch vindt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dit alles behalve verstandig. Vooral voor laagopgeleiden is doorwerken fysiek vaak te zwaar.

Geestelijke en fysieke gevolgen

De verhoging van de pensioenleeftijd naar minimaal 67 jaar is wettelijk al lang geregeld, maar volgens de NVAB heeft de overheid niet naar de geestelijke en fysieke gevolgen van deze verhoging gekeken. Vooral de lageropgeleiden zijn hierbij een lastige groep. Zij doen vaak fysiek zwaar werk. Omscholing zou dan een oplossing kunnen zijn, maar daar moet dan wel op tijd mee worden begonnen. Nu wordt er pas naar omscholing gekeken als de werknemers ziek zijn of het niet meer aankunnen. Voor deze groep zal er echt iets moeten gebeuren. Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid voor werkgevers.

Trainingen

Werkgevers doen niet heel veel om hun werknemers te ontzien en vooral hoger opgeleiden worden voorbereid op het langer doorwerken. “Zij worden getraind om hun brein rust te gunnen en naar hun lichaam te luisteren”, zegt NVAB-bestuurder Ernst Jurgens. “Bij mensen met een lagere opleiding slaan deze trainingen minder goed aan”.