Zzp’ers vallen terug op werkende partner

11 nov, 2016 | Werk en ontslag
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

De meeste zzp’ers zien hun partner als vangnet als zij arbeidsongeschikt raken. Maar liefst 35 procent van de zelfstandigen wil terugvallen op het inkomen van de partner als de nood aan de man is. Dit blijkt uit cijfers uit de nota Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid van het Centraal Planbureau (CPB).

Minder verzekerd

Er komen steeds meer zzp’ers, terwijl het aantal zelfstandigen dat verzekerd is tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid afneemt. Het CPB bekeek hoe deze groep financieel denkt rond te komen als zij te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. De meeste hebben alternatieven. Een kwart is verzekerd, de rest heeft inkomsten van een partner, verzekerde inkomsten uit loondienst of vermogen. Toch heeft een kwart van de zelfstandigen onvoldoende alternatieven om in een minimuminkomen te voorzien. Een op de twintig heeft zelfs helemaal geen back-up plan.

Reden

De reden waarom zelfstandigen zich niet tegen deze risico’s verzekeren hebben vooral te maken met geld. Een verzekering is te duur. Zelfstandigen uit de laagste inkomensgroep betalen gemiddeld 3200 euro premie per jaar. Een andere reden om niet te verzekeren is dat de zelfstandigen zelf voldoende andere mogelijkheden hebben. Hiermee bedoelen zij inkomsten uit loondienst, vermogen of een partner met een vast inkomen.

Voldoende

Het CPB komt tot de conclusie dat de opbrengsten van de alternatieve inkomstenbronnen grotendeels voldoende zijn om een sociaal minimum te bereiken. Voor driekwart van de zelfstandigen leveren de alternatieven voldoende inkomen op om zonder bijstand rond te komen tot hun pensioen. Het CPB vraagt zich wel af of zelfstandigen zich voldoende realiseren wat de risico’s zijn. Volgens hen is het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te overwegen. Maar dit kan grote gevolgen hebben. Door de hoge premies is de kans groot dat zzp’ers dit moeten doorrekenen in hun tarief, waardoor de vraag naar zzp’ers kan verschuiven naar meer vraag naar mensen in loondienst.